احسان ارجمند

احسان ارجمند، متولد 1361، آباده کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، 1395 کارشناسی مجسمه سازی، دانشکده¬ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1386

احسان ارجمند، متولد 1361، آباده

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، 1395

کارشناسی مجسمه سازی، دانشکده­ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1386

نمایشگاه‏های انفرادی و دونفره

بیگورکسیا، گالری دنا، تهران،1396

در غیاب، همراه فاطمه پاشا، گالری آرت لب، بیروت، 1396

این­ها تمام حافظه­ی من نیست، همراه فاطمه پاشا، گالری لاله، تهران، 1389

یک چرخش تند، گالری طراحان آزاد، تهران، 1389

 ­Play,Pause: Ferreriهمراه فاطمه پاشا، گالری لاله، تهران، 1388

Waiting for Your Friends to Load Doodle   ، گالری طراحان آزاد، 1384

عروسک­ها، گالری لاله، تهران، 1383

نمایشگاه­های گروهی:

این زمان متورم،گالری دنا، تهران، 1397

مشرق زمین، گالری اند مور گوتنبرگ، سوئد، 1397

نمایشگاه گروهی،گالری آرت لب، بیروت، 1394-1395

نمایشگاه کارهای کوچک، گالری آریا، تهران، 1391

نمایشگاه گروهی گالری لاله، 1381-1382

نمایشگاه گروهی شاگردان هانیبال الخاص، فرهنگسرای بهمن،1381

در متن تن

بروشور‌ها

نقد و نظر